Informasjonskapsler og personvern

Ikrafttredelsesdato: 21. november 2022
Sist oppdatert: 21. november 2022


Hva er informasjonskapsler? Denne retningslinjen for informasjonskapsler forklarer hva informasjonskapsler er og hvordan vi bruker dem, hvilke typer informasjonskapsler vi bruker, dvs. informasjonen vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler og hvordan denne informasjonen brukes, og hvordan du administrerer informasjonskapselinnstillingene.


Informasjonskapsler er små tekstfiler som brukes til å lagre små biter av informasjon. De lagres på enheten din når nettstedet lastes inn i nettleseren din. Disse informasjonskapslene hjelper oss med å få nettstedet til å fungere ordentlig, gjøre det sikrere, gi bedre brukeropplevelse og forstå hvordan nettstedet fungerer og analysere hva som fungerer og hvor det trenger forbedring.
Hvordan bruker vi informasjonskapsler? Som de fleste av de elektroniske tjenestene, bruker nettstedet vårt førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler til flere formål. Førsteparts informasjonskapsler er stort sett nødvendige for at nettstedet skal fungere på riktig måte, og de samler ikke inn noen av dine personlig identifiserbare data.


Tredjepartsinformasjonskapslene som brukes på nettstedet vårt er hovedsakelig for å forstå hvordan nettstedet fungerer, hvordan du samhandler med nettstedet vårt, holde tjenestene våre sikre, levere annonser som er relevante for deg, og alt i alt gi deg en bedre og forbedret bruker oppleve og bidra til å fremskynde fremtidige interaksjoner med nettstedet vårt.
Skriv informasjonskapsler vi bruker   Administratorinformasjonskapselreferanser Informasjonskapslerinnstillinger Du kan endre innstillingene for informasjonskapsler når du helst klikker på knappen ovenfor. Dette lar deg gå tilbake til banneret for informasjonskapselsamtykke og endre innstillinger dine eller trekke tilbake samtykke med en gang.
I tillegg til dette tilbyr forskjellige nettlesere forskjellige metoder for å blokkere og slette informasjonskapsler som brukes av nettsteder.

Du kan endre innstillinger for nettleseren din for å blokkere/slette informasjonskapslene. Nedenfor er lenken til støttedokumentene om hvordan du administrerer og sletter informasjonskapsler fra de store nettleserne.


Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050
Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
Hvis du bruker en annen nettleser, vennligst besøk nettleserens offisielle støttedokumenter.
Cookie Policy generert av CookieYes – Cookie Policy Generator.

Generelle avtalevilkår


Fysisk eller juridisk person som aksepterer leveringsvilkår fra Mediseo AS (betegnes heretter
som Mediseo) Betegnes heretter som Kunden.
Kunden. 1. Kundens rettigheter og plikter
1.1. Ved inngåelse av avtale får Kunden tilgang til de produkter og tjenester som er spesifisert
i denne avtalen.
1.2. Kunden er selv ansvarlig for det innhold som vedrører kunden, samt å påpeke feil og
mangler. *Opplysninger på Infosider satt opp i forbindelse med kampanjer kan endres av
Kunden i hele avtaleperioden. Informasjon lagt inn av Kunden skal være relevant til Kundens
virksomhet. *Endring av firmanavn på en måte som er i strid med 3-part tjenester sine vilkår
frarådes og kan resultere i utestenging av tjenesten.
1.3. Kunden har selv a ansvar for å varsle Mediseo om endring av informasjon som skal
utføres på profil, dette gjøres skriftlig via epost.

 1. Mediseo sine rettigheter og plikter
  2.1. Mediseo forbeholder seg retten til å uføre endringer som kan være til nytte for Kunden.
  2.2. Mediseo forbeholder seg rettigheten til å deaktivere eventuelle innhold kan virke
  krenkende eller som ikke har innhold som er relevant for virksomheten
  2.3. Mediseo forbeholder seg retten til å overdra avtalen.
  2.4. Mediseo eventuelle ansvar/erstatningsansvar overfor Kunden følger de til enhver tid
  gjeldende kontraktsrettslige regler.
  Mediseo fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for eventuelle feil, ødeleggelser, datatap,
  indirekte tap (konsekvens tap) som følger av feil, mangler eller forsinkelser, med mindre dette
  har årsak i Mediseo grove uaktsomhet. Et eventuelt erstatningsansvar er begrenset oppad til
  ordre verdien.
  2.5. Mediseo kan ikke stilles ansvarlig for feil, mangler og forsinkelser som er forårsaket av
  forhold som ligger utenfor Mediseo sin kontroll, slik som krig, lockout, streik og andre
  omstendigheter, endring i googles tjenester, politiske og offentlige bestemmelser og som
  Mediseo ikke med rimelighet kunne forventes å ta i betraktning på tidspunktet for inngåelsen
  av avtalen.
  2.6. Mediseo aksepterer ikke henvendelser gjeldene kunders avtaler fra andre foretak eller
  personer enn kunden selv. Mediseo forplikter seg til å ikke utlevere informasjon om forhold
  gjeldene priser eller produkter som dekkes av kundeforholdet. Eventuelle henvendelser vil
  ikke besvares eller hensyntas så lenge ikke annonsør på forhånd har opplyst Mediseo om dette
  per post eller e-post tilhørende annonsør.
 2. Inngåelse av avtale.
  3.1. Avtalen anses inngått når Kunden har bekreftet ordre og/eller leveringsvilkår pr e-post, esignerings
  Platform, SMS eller eventuelt etter mottatt ordrebekreftelse hvis avtalt.
  3.2. Leveransen er gjennomført og levert når kunden har fått publisering, noe som kan ta
  inntil 28 dager fra inngått avtale.
  3.3. Med mindre annet er skriftlig avtalt i Kontraktsdokumentet løper Avtalen i 12 måneder.
  Avtalen fornyes deretter fortløpende med nye avtaleperioder på 12 måneder, eller fortløpende
  med tidsperioder som avtalt i kontrakten, om ikke Kunden sier opp avtalen skriftlig minimum
  3 måneder før den enkelte avtaleperiodens utløp. Denne må rettes til
  kundeservice@mediseo.no
  3.4. Ved fornyelse av avtalen vil gjeldene priser og avtalt rabattnivå legges til grunn for
  videreføring av avtalen. Ved endring i SEO og annonserings pakker, priser eller rabattnivå vil
  dette varsles kunden skriftlig via epost. Gjeldene priser kan til enhver tid opplyses ved
  henvendelse til Mediseo.
  3.5 Ved opphør av avtalen forbeholder Mediseo seg retten til å tilbakestille profil varer til sin
  opprinnelige form.
  3.6 Alt materiell og innhold laget for kunde av Mediseo eies av Mediseo AS, og kan ikke
  brukes videre etter opphør av avtale uten en Mediseo representant sitt skriftlig samtykke.
 3. Publiseringsverktøy og teknologi
  4.1.WORDPRESS: Kunden er innforstått med at WordPress og eventuelle tillegg er
  tredjeparts produkter eller tjeneste som er undergitt egne lisensbetingelser (GNU GPL) som
  kan komme til bruk. Kunden aksepterer ved inngåelsen av denne avtalen tillegg (‘plugins’) og
  WordPress sine betingelser (GNU GPL). Mediseo er ikke ansvarlig for eventuelle feil og
  indirekte tap årsaket av disse tredjeparts produktene og tjenestene ettersom Mediseo ikke
  utvikler disse. Mediseo er ikke forpliktet til å oppdatere WordPress eller tillegg til den seneste
  versjonen, Mediseo vill vurdere hvilke versjoner som er best egnet for sikkerhet og
  funksjonalitet.
  4.2 GOOGLE: Mediseo leverer flere tjenester fra google som GBP (Google business profile),
  Google Ads, Google shopping, adsense og Workspace. Kunden bekrefter at Mediseo får sette
  opp konto på disse tjenesten og andre tjenester spesifisert i avtalen på kundens vegne. Kunden
  gir også Mediseo nødvendig tillatelse for at Mediseo skal få gjennomført de aktive
  kampanjene som er inngått i avtalen.
  Tilgangsnivåer:
 • Google tjenester: Administrator eller tilsvarende (fullstendig tilgang)
 • WordPress: Administrator eller tilsvarende rettigheter i (fullstendig tilgang)
  Annet om betalingskort: Eventuelle betalingskort som skal anvendes i forbindelse med CPC
  kampanjer skal tilhøre kunden, kunde har selv ansvar for å legge inn eller supplere
  betalingsinformasjonen.
 1. Tvister og lovvalg

 1. Tvister 5.1. Ved tvist mellom Kunden og Mediseo, kan forhold som regulert i denne avtale
  avgjøres etter norsk rett. Det betyr at en sak
  må starte for Larvik forliksråd eller Larvik Tingrett.
  Databehandlerpolicy
  Dette er en beretning om behandlingen av personopplysninger i samsvar med EUs generelle
  databeskyttelsesforordning (2016/679) (GDPR).
  Definisjoner
  Med Personlig databehandler menes;
  Den fysiske eller juridiske personen som, alene eller sammen med andre, bestemmer formål
  og midler for behandlingen av personopplysninger.
  Med Personlig dataassistent menes;
  Den fysiske eller juridiske personen som behandler personopplysninger på vegne av den
  behandlingsansvarlige.
  Med Personlige data menes;
  Enhver informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, heretter også
  referert til som en registrert, der en identifiserbar fysisk person er en person som direkte
  eller indirekte kan identifiseres spesifikt ved referanse til en identifikator som et navn, et
  identifikasjonsnummer, stedsdata eller nettidentifikatorer eller én eller flere faktorer som er
  spesifikke for den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske,
  økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.
  Med Behandling av personopplysninger menes;
  Handlingen eller kombinasjonen av handlinger knyttet til Personopplysninger som,
  uavhengig av om de skjer automatisk eller ikke, via f.eks. innsamling, registrering,
  organisering, strukturering, lagring, behandling eller modifikasjon, utvinning, lesing, bruk,
  avsløring ved overføring, spredning eller annen levering av data, justering eller aggregering,
  begrensning, sletting eller ødeleggelse.
  Med Tredjepart menes;
  En fysisk eller juridisk person som ikke er den registrerte, den personopplysningsansvarlige
  eller de personene under det direkte ansvar av den personopplysningsansvarlige som er
  autorisert til å behandle personopplysningene.
  Personlig databehandler
  Mediseo AS Organisasjonsnummer: 930194263
  adresse: Furuveien 9, 3257 Larvik
  Tlf. 22402730
  e-post: hei@mediseo.no
  Kontaktdetaljer angående databeskyttelsesproblemer
  Dagfinn Turum
  e-post: dagfinn@mediseo.no
  Den registrerte rådes til å kontakte ovennevnte kontaktperson i alle saker knyttet til
  behandling av personopplysninger og i situasjoner som gjelder utøvelsen av deres personlige
  rettigheter.
  Grunnlag og formål for behandling av personopplysninger
  Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger er den registrertes samtykke
  til behandling av personopplysninger.
  Denne Databehandleravtalen regulerer behandlingen av personopplysninger som skjer på
  vegne av den behandlingsansvarlige i forbindelse med Hovedavtalen. Formålet/karakteren
  med databehandlingen er å utføre Tjenestene i henhold til Avtalen og innenfor rammen av
  denne Databehandleravtalen. Behandlingens art og varighet, samt kategorier av registrerte
  og type personopplysninger kan ses i de spesielle vilkårene for databehandlerens tjenester
  Persondata behandlet
  Den person som er ansvarlig for personopplysninger samler kun inn personopplysninger fra
  den registrerte som er relevante og nødvendige for formålene beskrevet i denne
  personvernerklæringen.
  Datalagringstid
  Denne Databehandleravtalen gjelder så lenge Databehandleren behandler
  personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige i forbindelse med Avtalen. Ved
  Databehandleravtalens opphør skal Databehandleren, dersom den Behandlingsansvarlige
  ønsker det, returnere alle personopplysninger og alle kopier til den Behandlingsansvarlige
  eller slette alle personopplysningene og bekrefte overfor den Behandlingsansvarlige at det er
  gjort, med mindre Databehandleren er forhindret ved lov fra å gjøre det. Dersom det er
  tilfelle, skal Databehandleren ta hånd om sikker lagring av personopplysningene, men ikke
  lenger aktivt behandle dem. Databehandlerens bistand ved returnering eller sletting på den
  Behandlingsansvarliges forespørsel vil ytes på de timepriser som er avtalt mellom partene,
  eller, dersom det ikke er avtalt, på Databehandlerens gjeldende timepriser. Oppsigelse av
  denne Databehandleravtalen skal ikke hindre Databehandleren fra å fortsette å behandle
  anonymiserte opplysninger for analytiske, statistiske og andre formål.
  Den personopplysningsansvarlige kan være forpliktet til å behandle noen av
  personopplysningene i registeret i lengre tid enn angitt ovenfor for å overholde lov- eller
  myndighetskrav.
  Den registrertes rettigheter
  Rett til tilgang til personopplysninger
  Den registrerte har rett til å motta bekreftelse på om personopplysningene hans behandles og,
  hvis de behandles, rett til å motta en kopi av personopplysningene hans.
  Rett til å korrigere informasjon
  Den registrerte har rett til å be om at ufullstendige og uriktige personopplysninger knyttet til
  ham blir rettet. Den registrerte har også rett til å komplettere ufullstendige
  personopplysninger ved å sende inn nødvendige tilleggsopplysninger.
  Rett til å slette data
  Den registrerte har rett til å be om sletting av sine personopplysninger hvis:
  a. personopplysninger er ikke lenger nødvendige for formålene de ble samlet inn for,
  b. den registrerte trekker tilbake dette samtykket som er grunnlaget for behandlingen av
  personopplysninger og det ikke er annet rettslig grunnlag for behandlingen, eller
  personopplysninger har blitt behandlet på en ulovlig måte.
  Rett til begrensning av behandling
  Den registrerte har rett til å begrense behandlingen av sine personopplysninger hvis
  a. den registrerte bestrider nøyaktigheten av hans personlige data,
  b. behandlingen er ulovlig og den registrerte motsetter seg sletting av hans
  personopplysninger og krever i stedet at bruken av dem begrenses, eller
  c. den personopplysnings ansvarlige trenger ikke lenger personopplysningene for de
  opprinnelige formålene med behandlingen, men den registrerte trenger dem for å etablere,
  utøve eller forsvare et rettskrav.
  Rett til å trekke tilbake samtykke
  Den registrerte har rett til å trekke tilbake sitt samtykke til behandlingen når som helst uten at
  dette påvirker lovligheten av behandlingen som tidligere ble utført med støtte fra samtykket.
  Rett til å overføre data fra ett system til et annet
  Den registrerte har rett til å motta sine personopplysninger og personopplysningene som den
  registrerte selv har sendt inn i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format og rett
  til å overføre disse opplysningene til en annen personopplysnings ansvarlig.
  Rett til å sende inn klager til tilsynsmyndigheten
  Nasjonal tilsynsmyndighet for saker som gjelder personopplysninger er Personvern tilsynet.
  Den registrerte har rett til å overføre saken din til tilsynsmyndigheten dersom den registrerte
  mener at behandlingen av hans personopplysninger bryter med gjeldende lovgivning.
Til toppen

Søknad Account Manager - Málaga, Spania.